Wieża Babel – zgłoszenie do konkursu

Jak zgłosić szkołę?

Szkołę zgłasza nauczyciel poprzez zamieszczony poniżej formularz zgłoszeniowy do 1 grudnia 2018. Szkolny etap konkursu należy przeprowadzić 7 grudnia 2018 między godziną 8:00 a 13:00. Trwa 45 minut. Zestaw zadań konkursowych zostanie udostępniony 5 grudnia, a hasło do plików zostanie przesłane na adres mailowy podany w zgłoszeniu. (Bardzo ważna uwaga: jeśli zgłosili Państwo szkołę i nie otrzymali w ciągu 2-3 dni potwierdzenia przyjęcia formularza, uprzejmie prosimy o kontakt na adres  [email protected])

W etapie szkolnym może wziąć udział dowolna liczba uczniów. Prace należy sprawdzić według przesłanego klucza, a następnie przesłać wyniki na adres mailowy [email protected] do 6 stycznia 2019.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Zapraszamy do rejestracji szkół do etapu szkolnego poprzez formularz internetowy:
(Szkołę/instytucję edukacyjną zgłasza nauczyciel/opiekun, podając swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz afiliację; prosimy o podanie aktualnego adresu internetowego, na który wysłane zostaną informacje o konkursie oraz zadania konkursowe. W etapie szkolnym konkursu może wziąć udział dowolna liczba uczniów)