My

Joanna Filipczak

Joanna Filipczak portret Prezes SLR. Doktorantka w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW, zajmuje się językami migowymi, pracuje w zespole tworzącym korpus polskiego języka migowego. Interesuje się także lingwistyką matematyczną, historią pisma i językami zagrożonymi.

Napisz do mnie: j.filipczak(at)lingwistykarekreacyjna.pl

Kamila Gądek-Kownacka

kamila_notka Wiceprezes SLR. Doktor językoznawstwa; pracuje także jako nauczycielka języka hiszpańskiego. Od kilku lat jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, układa również zadania dla wrocławskiej Ligi Lingwistycznej i „Na Pamięć”, dodatku do „Gazety Wyborczej”. Interesuje się badaniami ilościowymi w językoznawstwie, teorią i praktyką przekładu oraz nauczaniem języków obcych, a prywatnie grami komputerowymi oraz zagadkami lingwistycznymi i logicznymi.

Napisz do mnie: k.gadek-kownacka(at)lingwistykarekreacyjna.pl

Anna Grzeszak

Skarbnik SLR. Absolwentka filologii węgierskiej, doktor językoznawstwa; związana z Katedrą Hungarystyki UW. Interesuje się słownikami, językami świata, lingwistyką matematyczną i dydaktyką języków obcych.

Napisz do mnie: a.grzeszak(at)lingwistykarekreacyjna.pl

Katarzyna Grzegorek

kasia1_notkaPrzewodnicząca Komisji Rewizyjnej SLR. Przygotowuje rozprawę doktorską, poświęcona językowi polityki dwudziestolecia międzywojennego. Redaktor prowadząca językoznawczego czasopisma naukowego, współpracuje także  z Uniwersytetem Dziecięcym „Mały poliglota” w Szczecinie. W wolnych chwilach uprawia jogę i czyta polskie kryminały retro.

Napisz do mnie: k.grzegorek(at)lingwistykarekreacyjna.pl

Krzysztof Kroszka

krzysiek_notka Entuzjasta lingwistyki (m.in. fonetyki i fonologii, semantyki, systemów pisma, inżynierii lingwistycznej). Zawodowo zajmuje się analizą i projektowaniem systemów informacyjnych oraz innowacyjnymi zastosowaniami informatyki.

Napisz do mnie: k.kroszka(at)lingwistykarekreacyjna.pl

Agnieszka Sygidus

agasygidus_notka Wiceprezes SLR. Ur. 1983 r., doktorantka Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, ukończyła filologię polską z dziennikarstwem na Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Interesuje się leksyką współczesną, dydaktyką języka polskiego oraz współczesnymi zjawiskami i kategoriami kulturowymi. Od 2011 roku związana jest ze Stowarzyszeniem Lingwistyki Rekreacyjnej.

Napisz do mnie: a.sygidus(at)lingwistykarekreacyjna.pl

Agnieszka Szlachta

agaszlachta_notka Doktor językoznawstwa. Ukończyła filologię polską ze specjalnością językoznawczą i specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Szczecińskim (2010), a następnie obroniła rozprawę doktorską na temat współczesnych mediów (2016). Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mediów i Komunikowania na Wydziale Filologicznym US. W latach 2011-2012 współpracowała z Polskim Radiem Szczecin. Koordynatorka Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota” (od 2012 r.). Od bieżącego roku kierownik projektu unijnego dotyczącego równoległej nauki języków obcych wśród dzieci i młodzieży.

Napisz do mnie: a.szlachta(at)lingwistykarekreacyjna.pl

Alicja Wójcicka

ala_notka Sekretarz SLR. Doktor językoznawstwa, współpracuje z Instytutem Podstaw Informatyki PAN (anotacja składniowa milionowej próbki Narodowego Korpusu Języka Polskiego), a także z Instytutem Języka Polskiego PAN (redakcja haseł przyimkowych w Wielkim Słowniku Języka Polskiego). Zainteresowania naukowe: semantyka, w szczególności w ujęciu strukturalistycznym, teoria języka, gramatyka opisowa języka polskiego, leksykografia, korpusy językowe.

Napisz do mnie: a.wojcicka(at)lingwistykarekreacyjna.pl

Daniel Ziembicki

Doktorant w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zjawiska faktywności. Zainteresowania naukowe: lingwistyka formalna, filozofia języka, teoria argumentacji, filozofia języka, lingwistyka formalna, korpusy językowe, teoria komunikacji.