Pismo

Pismo: pytanie 11


   1. pismo
    Podany zapis to pismo mongolskie (klasyczne), którym zapisuje się zarówno samogłoski, jak i spółgłoski. Wyrazy zapisywane są z góry na dół, od lewej do prawej.

   2. kierunek_pisma
    Pismo arabskie przedstawione na rysunku zapisuje się od prawej do lewej.